Hoppa till innehåll

Databasverktyg


Applikationsprestanda

Precise

Idera Precise är ett verktyg för databashantering och prestandaanalys. Det hjälper databasadministratörer att optimera prestanda, hitta och lösa problem, samt öka säkerheten och tillgängligheten för deras databaser. Verktyget stödjer ett brett utbud av databasplattformar, inklusive Oracle, SQL Server, DBXNUMX och MySQL.


Säkerhetskopiering och administration

DBArtisan

DBArtisan är ett databasadministrationsverktyg utvecklat för att administrera databaser. DBArtisan är designat för att hjälpa databasadministratörer att hantera och optimera prestanda för deras databaser. Verktyget stödjer en mängd olika databasplattformar, inklusive Oracle, SQL Server, DB2, Sybase och MySQL. DBArtisan erbjuder funktioner som säkerhetshantering, prestandaanalys, schema- och datahantering, samt enkel åtkomst till databaser via en grafisk användargränssnitt. Det hjälper också till att automatisera viktiga databasadministrationsuppgifter för att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten.

SQL Admin Toolset

Databasadministratörer behöver enkla och snabba sätt att hantera sin SQL Server-miljö. SQL Admin Toolset tillhandahåller 24 viktiga skrivbordsverktyg för SQL Server för att spara tid genom att förenkla rutinmässiga administrativa och felsökningsuppgifter.

SQL Enterprise Job Manager

IDERA SQL Enterprise Job Manager är ett verktyg för databasadministration som är specifikt utvecklat för att hjälpa databasadministratörer att hantera och automatisera jobb för SQL Server. Det ger databasadministratörer en översikt över alla schemalagda jobb och deras prestanda, samt möjlighet att skapa, redigera och ta bort jobb. Jobben kan schemaläggas att köras vid specifika tidpunkter eller vid vissa händelser, och det går också att skapa och hantera jobb som är kopplade till vissa databaser eller servrar. <br> <br> Verktyget har också en funktion för att spåra och hantera misslyckade jobb, samt en funktion för att skapa rapporter och övervaka prestanda för jobben. Detta kan hjälpa databasadministratörer att identifiera och lösa problem med jobben och förbättra prestanda och tillgänglighet för databaserna.

SQL Safe Backup

SQL Safe Backup tillhandahåller en högpresterande säkerhetskopierings- och återställningslösning för SQL-serverdatabaser

SQL Virtual Database

SQL Safe Backup är ett verktyg för säker säkerhetskopiering av SQL Server-databaser från Idera (tidigare Embarcadero Technologies). Verktyget är utformat för att automatisera och optimera säkerhetskopieringsprocessen för SQL Server-databaser. Det gör det möjligt för databasadministratörer att skapa säkerhetskopior av databaser med minimal påverkan på prestanda och tillgänglighet, och att återställa databaser med hög hastighet och kvalitet. <br> <br> SQL Safe Backup erbjuder funktioner som: <br> -Incrementella säkerhetskopior som endast kopierar ändringar sedan senaste fullständiga säkerhetskopian, vilket minskar tiden och bandbredden som krävs för säkerhetskopiering. <br> -Kompression och kryptering av säkerhetskopior för att minimera lagringskostnader och skydda data. <br> -Stöd för skapande av säkerhetskopior till olika lagringsenheter, inklusive disk, band, nätverk eller molntjänster. <br> -Möjlighet att återställa databaser till en tidpunkt eller ett tidigare versionsnummer. <br> -Skapa automatiska rapporter för att spåra och övervaka säkerhetskopieringsstatus och prestanda <br> <br> SQL Safe Backup är ett av verktygen i IDERA SQL Admin Toolset.

SQL Toolbox

IDERA SQL Toolbox är en samling av verktyg som är utformade för att hjälpa databasadministratörer att hantera och optimera prestanda för SQL Server-databaser. Det är en samling av verktyg som är utformade för att automatisera och underlätta vanliga databasadministrationsuppgifter.


Datamodellering och arkitektur

Enterprise Architect

En fullt utrustad UML-modelleringsmiljö för arbetsgrupper, analytiker och utvecklare.

ER/Studio

ER/Studio är ett databasmodelleringsverktyg utformad för att hjälpa utvecklare, databasadministratörer och arkitekter att skapa, hantera och optimera databasmodeller för SQL Server, Oracle, DB2, Sybase och andra databasplattformar. <BR> <BR> Verktyget har en grafisk användargränssnitt som gör det möjligt för användare att skapa och hantera databasstrukturer, inklusive tabeller, förbindelser och lagrade procedurer, samt att jämföra och synkronisera databasstrukturer mellan olika databasmiljöer. Verktyget har också verktyg för att automatisera generering av SQL-skript, data- och metadatahämtning, samt hjälper till att hålla reda på versioner av databasmodeller. <BR> <BR> ER/Studio är ett professionellt verktyg som är utformat för att hjälpa till att optimera databasmodeller, förbättra prestanda och säkerhet samt underlätta samarbete mellan utvecklare, databasadministratörer och arkitekter.


Databasutveckling

DB Change Manager

DB Change Manager är ett verktyg för databasadministration som är specifikt utvecklat för att hjälpa databasadministratörer att hantera och spåra ändringar i databaser. Verktyget gör det möjligt för databasadministratörer att hålla koll på vem som gör vad och när i databasen, och att spåra och rulla tillbaka ändringar i databasen. <br> <br> DB Change Manager erbjuder funktioner som: <br> -Spåra alla ändringar i databasen, inklusive tabeller, vyer, lagrade procedurer, funktioner och utlösare. -Samla in metadata och spåra ändringar i databasstrukturen. -Automatisera generering av SQL-skript för ändringar i databasen. -Hantera och kontrollera ändringar i databasen med hjälp av enkel godkännande- och arbetsflödesprocesser. -Övervaka och spåra prestanda för ändringar i databasen. <br> <br> DB Change Manager är ett verktyg för databasadministration som hjälper till att automatisera och hantera ändringar i databaser, samtidigt som det ger databasadministratörer möjlighet att övervaka och spåra ändringar i databasen för att förbättra säkerheten och prestandan.


Databassviter

SQL Comparison Toolset

SQL Comparison Toolset erbjuder databasadministratörer en möjlighet att jämföra och synkronisera databasstrukturer och data mellan olika databasmiljöer. Verktyget gör det möjligt för databasadministratörer att jämföra och synkronisera databaser, inklusive tabeller, vyer, lagrade procedurer, funktioner och utlösare, för att säkerställa databasens konsistens och integritet. <br> <br> SQL Comparison Toolset erbjuder funktioner som: <br> -Jämföra och synkronisera databaser, inklusive tabeller, vyer, lagrade procedurer, funktioner och utlösare. <br> -Samla in metadata och jämföra ändringar i databasstrukturen. <br> -Automatisera generering av SQL-skript för ändringar i databasen. <br> -Hantera och kontrollera ändringar i databasen med hjälp av enkel godkännande- och arbetsflödesprocesser. <br> -Övervaka och spåra prestanda för ändringar i databasen. <br> <br> SQL Comparison Toolset är ett verktyg som hjälper databasadministratörer att jämföra och synkronisera databaser, samtidigt som det ger möjlighet att övervaka och spåra ändringar i databasen för att säkerställa databasens konsistens och integritet. Det är ett av verktygen i IDERA SQL Admin Toolset.

DB PowerStudio

DB PowerStudio is designed to help database developers and administrators to manage, design and develop databases, mainly for SQL Server databases, but also supports other databases such as Oracle, MySQL and DB2. <br> <br> DB PowerStudio offers various features such as: <br> -SQL editor and debugger for writing, testing and debugging SQL scripts. <br> -Database design and modeling tools for creating and modifying database structures. <br> -Data management tools for managing data in tables, views, and stored procedures. <br> -Database comparison and synchronization tools for comparing and synchronizing databases. <br> -Security management tools for managing database security and user access. <br> -Performance monitoring and tuning tools for monitoring and optimizing database performance. <br> -It also offers a feature of generating reports and charts from data in the databases <br> <br> DBPowerStudio is a comprehensive tool for database management and development, it enables database developers and administrators to manage and optimize their databases efficiently, it is a good option to consider for SQL Server databases management and development.

SQL Management Suite

En uppsättning kraftfulla verktyg för att hantera SQL-servrar på plats i molnet, inklusive övervaka prestanda, analysera arbetsbelastning, justera frågor, defragmentera index, granska för efterlevnad, hantera säkerhet och hantera katastrofåterställning.

SQL Security Suite

Kraftfulla verktyg för att granska och säkra SQL-servrar och data


Övervakning och prestanda

DB Optimizer

Embarcadero DB Optimizer förenklar SQL-optimering och utveckling för applikationsutvecklare med många funktioner för att förbättra produktiviteten och minska fel. En rik SQL IDE med satsjustering, profilering av datakäll, kodkomplettering, felkontroll i realtid, kodformatering och sofistikerade objektvalideringsverktyg hjälper till att effektivisera kodningsuppgifter.

SQL BI Manager

SQL BI Manager tillhandahåller agentlös övervakning av servrarna och tjänsterna för SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services och SQL Server Integration Services.

SQL Defrag Manager

SQL Defrag Manager är en unik SQL Server-indexdefragmenteringslösning som automatiserar den tidskrävande processen att hitta fragmenterade index baserat på parametrar som du definierar inom en policy för den riktade databasen.

SQL Diagnostic Manager

SQL Diagnostic Manager för SQL Server är en kraftfull lösning för prestandaövervakning, varning, diagnostik och rapportering för Microsoft SQL Server. Det meddelar proaktivt administratörer om problem med hälsa, prestanda och tillgänglighet.

SQL Doctor

SQL Doctor samlar in SQL Server-prestandainformation, analyserar den och bestämmer upplösningen i minuter snarare än timmar. Den utnyttjar beprövade branschpraxis som godkänts av SQL Server MVP:er för att analysera prestandan och ge rekommendationer.

SQL Inventory Manager

SQL Inventory Manager tillhandahåller grundläggande information om dina SQL Server-tillgångar för att hjälpa dig att spåra, rapportera och hantera din databasmiljö från en webbaserad instrumentpanel.

SQL Toolbox

IDERA SQL Toolbox är en samling av verktyg som är utformade för att hjälpa databasadministratörer att hantera och optimera prestanda för SQL Server-databaser. Det är en samling av verktyg som är utformade för att automatisera och underlätta vanliga databasadministrationsuppgifter.


Säkerhet och samtycke

SQL Compliance Manager

Förenkla dina SQL Server-revisioner. SQL Compliance Manager är en omfattande revisionslösning som använder policybaserade algoritmer för att spåra ändringar av dina SQL Server-objekt och data. SQL Compliance Manager ger dig detaljerad synlighet för att avgöra vem som gjorde "vad", "när", "var" och "hur", oavsett om händelsen initieras av privilegierade användare eller hackare.

SQL Secure

IDERA SQL Secure upptäcker säkerhetssårbarheter och användarbehörigheter för SQL Server-instanser som distribueras på fysiska, moln- och virtuella värdar och säkerställer att säkerhetspolicyer tillämpas i hela miljön.


SQL-databas

Interbase

InterBase är en kostnadseffektiv, ingen administration och lätt men kraftfull inbäddningsbar databas för dina affärskritiska appar.