Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » DASYLab-tilläggsmodul: 'ISO8041' Human Response to Vibrations

DASYLab-tilläggsmodul: 'ISO8041' Human Response to Vibrations

  MotorsågsvibrationerDAQ-brädaTraktorvibrationer

  • Analys av helkroppsvibrationer och hand-armvibrationer
  • Krävs av arbetssäkerhetsdirektivet EU 2002/44
  • Analys av helkroppsvibrationer, huvudvibrationer och hand-armvibrationer
  • Standardkompatibel filtrering och bearbetning av de inspelade vibrationssignalerna
  • Härledda värden som toppfaktorn, vibrationsdosen, maxvärdena
  • Automatisk kalibreringsfunktion för de anslutna sensorerna

  Ladda ner moduldatablad

  Den nya DASYLab applikationsmodulen består av en komplett analys av vibrationers påverkan på människokroppen. Modulen har utvecklats i enlighet med EU-direktivet 2002/44 och uppfyller kraven för DIN/ISO 8041 och VDI 2057-direktiven. Direktiven anger minimiregler för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet från farliga vibrationer. Enligt direktivet ska vibrationsbeteendet hos maskiner, som genererar vibrationer som människokroppen utsätts för, mätas och begränsas. Direktivet gör skillnad på helkroppsvibrationer, hand-armvibrationer och olika vibrationsfrekvenser. Till exempel, "sjösjuka" orsakas av extremt långsamma helkroppsvibrationer. DASYLab beräknar de registrerade vibrationerna med digitala filter enligt alla nödvändiga utvärderingsspecifikationer:

  • Wb Vertikal helkroppsvibration hos en sittande, stående eller liggande person (ISO 2631-4)
  • WC Horisontell helkroppsvibration, x-axel, sittande person (ISO 2631-1)
  • Wd Horisontell helkroppsvibration, x- eller y-axel, sittande, stående eller liggande person (ISO 2631-1)
  • We Roterande helkroppsvibrationer, alla riktningar, sittande person (ISO 2631-1)
  • Wf Lågfrekvent vertikal helkroppsvibration, z-axel, sjösjuka, kinetisk effekt på en sittande eller stående person (ISO 2631-1)
  • Wh Hand-arm vibrationer, alla riktningar (ISO 5349-1)
  • Wj Vertikal huvudvibration, x-axel, liggande person (ISO 2631-1)
  • Wk Vertikala helkroppsvibrationer hos en sittande, stående eller liggande person (ISO 2631-1)
  • Wm Helkroppsvibrationer i byggnader, alla riktningar (ISO 2631-2)

  Uppfyllda standarder:
  EN ISO 8041 (2004)
  EN ISO 5349 (2001)
  EN ISO 2631
  DIN 45 675 (1987)
  VDI-direktiv VDI 2057 (2002)
  EU-direktiv 2002/44/EG

  EN 1032 (2003) Mekanisk vibration – Testning av mobila maskiner för att fastställa vibrationsemissionsvärdet
  EN 13059 (2002) Säkerhet för industritruckar – Testmetoder för att mäta vibrationer

  Nödvändiga skanningshastigheter:
  Endast digitala filter kan beräkna korrekt upp till knappt halva skanningshastigheten. Om avsökningshastigheten är för låg, interpoleras ytterligare avsökningshastigheter för att simulera en tillräcklig avsökningshastighet. Den maximala interpolationsfaktorn är 8. Om interpolationsfaktorn behöver vara högre visas ett varningsmeddelande när modulen startar.
  Observera att om skanningshastigheterna är för låga försämras noggrannheten för högre signalfrekvenser:

  Frekvensviktning Skanningsfrekvens Överensstämmelse med standard
  Hand-arm vibrationer (Wh)
  10 kHz
  5 kHz
  2.5 kHz
  eller alla signalfrekvenser
  upp till en signalfrekvens på 800 Hz
  upp till en signalfrekvens på 400 Hz
  Helkroppsvibrationer
  (Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm)
  1 kHz
  500 Hz
  200 Hz
  160 Hz
  för alla signalfrekvenser
  upp till en signalfrekvens på 80 Hz
  upp till en signalfrekvens på 20 Hz
  upp till en signalfrekvens på 16 Hz
  Lågfrekventa helkroppsvibrationer
  5 Hz
  2 Hz
  för alla signalfrekvenser
  upp till en signalfrekvens på 0,2 Hz

  Nödvändiga hårdvaruegenskaper

  Antal kanaler
  För de flesta applikationer tre för de tre axlarna x, y, z eller en multipel av tre när flera mätpunkter erhålls i en mätning.

  Skanningsfrekvens
  För de flesta mänskliga vibrationstester räcker en skanningshastighet på 1 kHz per kanal men för hand-arm vibrationer krävs 10 kHz (se även noggrannhet och nödvändiga skanningshastigheter). Om skanningshastigheterna är låga interpolerar DASYLab-tilläggsmodulen ISO8041 insignalen och noggrannheten för högre signalfrekvenser reduceras.

  Nedre gränsfrekvens
  ISO 8041-standarden dikterar filteregenskaper och toleransspektrum som DASYLab-tilläggsmodulen ISO8041 uppfyller. Om signalfrekvenserna är mycket låga expanderar de giltiga toleranserna.
  Om frekvenserna är låga får sensorn och om den används förförstärkaren, impedansomvandlaren eller strömförsörjningen inte överstiga följande dämpning:

  Typ av vibration Max 2 dB extra dämpning ner till Eventuell ytterligare dämpning upp till
  Eventuell ytterligare dämpning upp till
  0.315 Hz
  0.25 Hz
  Lågfrekventa helkroppsvibrationer (Wf)
  0.063 Hz
  0.05 Hz
  Hand-arm vibrationer (Wh)
  6.3 Hz
  5 Hz
  Helkroppsvibrationer i byggnader (Wm) 0.63 Hz 0.5 Hz

  Sensorer
  Valet av accelerationssensorer beror till stor del på den nedre gränsfrekvensen som krävs.
  Sensorer med ICP®-försörjning är ett billigt sätt att mäta hand-arm vibrationer. Den nedre gränsfrekvensen för ICP®-sensorer och ICP®-tillförsel är ofta för hög för helkroppsvibrationer.
  I dessa fall krävs en laddningsförstärkare eller sensorer som inte fungerar med piezoelektriska effekter (till exempel piezoresistiv, DMS eller induktiv teknik).

  ICP®-försörjning
  ICP®-sensorer levereras med en konstantströmkälla. Detta resulterar i en DC-spänningsoffset, som måste kopplas bort för att ta emot en lägre gränsfrekvens för ICP®-matningen.
  Mätenheten bör stödja ICP®-sensorer där så är möjligt eller så måste en separat ICP®-källa användas. I båda fallen bör du hålla dig till den nedre gränsfrekvensen som producenten anger.