Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » DASYLab-moduldiagram

DASYLab-moduldiagram

  DASYLab Module Chart – Finns i DASYLab Lite, Basic, Full och Pro versioner

  Legend:

  ingår

  ingår ej/tillgänglig
  endast tillgänglig i Net/Pro-versionen
  du måste köpa separat

   

  Modulgrupp

  DASYLab Pro-version

  Moduler

  Proffs

  full

  Grundläggande

  Lite /
  Förrätt

  Ingångs-/utgångsmoduler

  Analog ingång

  Analog utgång

  Digital ingång

  Digital utgång

  Räknaringång

  Frekvensutgång

  RS232-ingång

  RS232-utgång

  ICom-ingång

  ICom-utgång

  IEEE-488-ingång

  IEEE-488-utgång

  DDE-ingång

  DDE-utgång

  MODBUS-ingång

  MODBUS-utgång

  OPC DA-ingång

  OPC DA-utgång

  Matematik

  Formeltolk

  Aritmetik

  Trigonometri

  Skalning

  Differential/Integral

  Lutningsbegränsning

  Logiska operationer

  Lite logik

  Referenskurva

  flip flop
  Grå kod
  Komparator

  Statistik

  Statistiskt värde

  Position i Signal

  Histogram

  Regression

  Motverka

  Min Max

  Kontrollera referenskurvan

  Pulsbreddsanalys
  Kanalsortering

  kontroll

  Generator

  Skriv variabler

  Läs variabler

  Sluta

  Växla

  Kodad switch

  Slider

  PID-kontroll

  Tidsfördröjning

  Spärr

  Tvåpunktskontroll

  TTL-pulsgenerator

  router

  Block Time Info

  Filer

  Läs data

  Skriv data

  säkerhetskopiering

  ODBC-ingång/utgång
  Modulgrupp DASYLab Pro-version
  Moduler
  Proffs

  full

  Grundläggande

  Lite/ Starter

  Visa

  Y/t-graf

  X/Y-graf

  Polar Plot

  blockflöjt

  Analog mätare

  Digital mätare

  Stapeldiagram

  Statuslampa

  Diagram

  Lista

  Trigger

  Pre-/Posttrigger

  Start/Stopp avtryckare

  Kombi trigger

  Prov trigger

  Trigger on demand

  Relä

  Datareduktion

  Genomsnitt

  Blockmedelvärde

  Separat

  Sammanfoga/Utöka

  Skära ut

  Time Slice

  Cirkulär buffert
  Skift register

  Special

  FÄRDSKRIVARE

  Ex/Import (Black Box)

  Händelsedriven åtgärd

  Meddelande

  Time Base

  Signalanpassning

  Skicka epost

  Signalanalys

  Filter

  Korrelation

  Datafönster

  FFT

  Polar/kartesisk

  Elektriska egenskaper

  Harmonisk distorsion

  Periodkontroll

  nätverks

  Netto input/output

  Meddelande In/Utmatning

  DataSocket-ingång
  DataSocket-utgång
  Valfri tilläggsanalys Toolkit
  Överföringsfunktion

  Blockvägning

  Faltning

  Universalfilter

  Spara Universal File Format

  Sekvensgenerator

  FFT-filter

  FFT Max

  Oktavanalys

  n-te Harmonisk
  Regnflödesanalys

  Tvåkanalsräkning