Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » DASYLab-moduler för ljudnivå- och ljudeffektmätning

DASYLab-moduler för ljudnivå- och ljudeffektmätning

  (EN 60651 och EN 60804)

  Roga  DASYLab 12

  • Tidsviktning: snabb, långsam, impuls, leq enligt DIN IEC 651 och DIN IEC 804.
  • Filter A, B och C enligt EN 60651 och EN 60804
  • Omkopplingsbart 10 Hz högpassfilter
  • Bekväm kalibrering av mätning upp till 16 ingångskanaler
  • Fritt valbar kalibreringsnivå

  Ladda ner moduldatablad

  Ljudnivåmätningsmodul
  Ljudnivåmätningsmodulen har följande funktioner:

   • Tidsviktning: snabb, långsam, impuls, leq enligt DIN IEC 651 och DIN IEC 804.
   • Enkel mikrofonkalibrering med en kolvfon; i kalibreringsläge känner DasyLAB 6 av kanalen/mikrofonen som ska kalibreras och beräknar de korrekta värdena.
   • Korrigeringsvärdena lagras med kalkylbladet.
   • Modulen har 16 ingångar och 16 utgångar för de viktade och dB-skalade ljudnivåerna.
   • Vi rekommenderar en 16 bitars AD-omvandlare med mikrofonströmförsörjning.
   • En hårdvara dB En viktning är bra att ha, men inte nödvändig.
   • Samtidig Sample and Hold är absolut nödvändigt för ljudtrycksmätning.

  Ljudeffektmätningsmodul
  Ljudeffektmätningsmodulen kan beräkna ljudeffekt för maximalt 16 ingångskanaler (från ljudnivåmätningsmodulen) 1 utgångskanal, omkopplingsbar till:

  • Mätning av ytljudeffekt.
  • Ljudeffektnivå (SPL) för alla aktiva kanaler. Modulegenskaperna låter dig ställa in de fyra korrigerande värdena i dB eller använda "guiderna" för att bestämma dem:
   • K0: Korrigeringsvärde för lufttryck och temperatur. Direkt inmatning av dB-värdet eller tryck och temperatur. (Endast nödvändigt för klass 1-mätningar enligt DIN 45 635.)
   • K1: Korrektionsvärde för främmande bruskorrigering (bakgrundsbrus, signal-brus-förhållande). Direkt inmatning av dB-värdet eller hämtat från senaste mätning.
   • K2: Korrigeringsvärde för omgivningsåterkoppling (reflektioner).Direkt inmatning av dB-värdet eller inmatning av rummets mått:– volym – efterklangstid …
   • Ls: Korrigeringsvärde för för den omslutande ytan. Direkt inmatning av dB-värdet eller inmatning av ytmetrik (guidad med grafik). Som DIN (2a, 2c, b) – Sfärisk, halvklot, kvartsklot – Kuboider (fristående, vid en vägg, vid en vägg och tak)

   Modulen fungerar i enlighet med följande standarder: DIN 45 635, DIN EN 23 741, ISO 3741, DIN EN 23 742, ISO 3742, DIN EN 23 744, EN ISO 3744, DIN EN 21 680, ISO 6395

  (Källa: Roga Instruments)