Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » ExcelExchange-modul

ExcelExchange-modul

    ExcelExchange tillåter överföring av data mellan GRAMS/AI spektraldatafiler (i SPC-format) och Microsoft Excel-kalkylblad. Data kan överföras i båda riktningarna: från en SPC-fil till ett kalkylblad eller från ett kalkylblad till en SPC-fil. En enkel att använda guiden vägleder hela processen. ExcelExchange kan importera och exportera SPC-filer som innehåller enstaka spektra. Det fungerar också med SPC-multifiler där delspektra delar en gemensam uppsättning x-axelvärden. ExcelExchange är ett effektivt sätt att importera ASCII-datauppsättningar med ett stort antal datapunkter till GRAMS/AI och att exportera flerdimensionella spektraldatauppsättningar till Excel för speciella beräkningar.