Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » PLSplus IQ Prediction Reports

PLSplus IQ Prediction Reports

    PLSplus IQ Prediction Reports Setup låter dig specificera hur ett spektrum analyseras och hur resultaten ska matas ut varje gång du utför en kalibrering. Användare kan förutsäga prover mot flera kalibreringar för att avgöra om spektrumet matchar kalibreringen tillräckligt bra för att ge en exakt förutsägelse.

    Kvalitativa tester kan utföras med hjälp av kvantitativa modeller som om kalibreringarna var designade för det ändamålet. Genom att använda Diskrimineringsanalys som ett förfilter innan kvantitativa beräkningar tillämpas kan PLSplus/IQ välja den kalibrering som bäst matchar provspektrumet. Dessutom kan avvikande prover snabbt och enkelt bestämmas under provprediktionen, vilket ger dig största möjliga garanti för resultaten.

    Du kan anpassa förutsägelserapporten så att den inkluderar beståndsdelar, Mahalanobis-avstånd, modellgränstester och spektralrest. Användare kan organisera rapporten efter beståndsdel, kalibrering eller prov och skriva ut, kopiera eller spara rapporten till en ASCII-fil.

    Varje kopia av PLSplus/IQ innehåller ytterligare tre licenser för att distribuera din kalibreringsmodell till andra GRAMS/AI dator systems. Dessutom finns många instrument systems kan använda kalibreringen direkt.