Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Beräkna och modellera dina idéer

Beräkna och modellera dina idéer

  Mathcad tillhandahåller hundratals operatörer och inbyggda funktioner för att lösa tekniska problem. Använda sig av Mathcad att utföra numeriska beräkningar eller för att hitta symboliska lösningar. Den fungerar med en mängd olika numeriska och datatyper, fungerar på skalärer, vektorer och matriser och spårar och konverterar automatiskt enheter.

  Mathcads matematikfunktioner inkluderar:

  • Partiella differentialekvationer löser block för paraboliska (värme) och hyperboliska (våg) ekvationer i en dimension
  • Komplexa argument och bråkordning för Bessel-funktioner och nya Hankel-funktioner
  • Anpassningsrutiner för allmän och exponentiell anpassning
  • Spårningsfelfunktionalitet för att spåra felkällorna i komplicerade kalkylblad
  • Stöd för komplexa argument till golv, tak, rund och trunc
  • Ny sinc-funktion

  Mathcads beräkningskapacitet inkluderar:

  • Numeriska operatorer utför summeringar, produkter, derivator, integraler och booleska operationer.
  • Numeriska funktioner tillämpar trigonometriska, exponentiella, hyperboliska och andra funktioner och transformeringar.
  • Symbolik förenklar, differentierar, integrerar och transformerar uttryck algebraiskt. Mathcads patenterade live symbolics-teknologi räknar automatiskt om algebraiska lösningar.
  • Vektorer och matriser manipulerar matriser och utför olika linjära algebraoperationer, som att hitta egenvärden och egenvektorer, och leta upp värden i matriser.
  • Statistik och dataanalys genererar slumptal eller histograms, anpassa data till inbyggda och allmänna funktioner, interpolera data och bygga sannolikhetsfördelningsmodeller.
  • Differentialekvationslösare stöder vanliga differentialekvationer, systems av differentialekvationer och problem med gränsvärden både på kommandoraden och i lösningsblock som använder naturlig notation för att specificera DiffEQs och begränsningar.
  • Variabler och enheter hanterar reella, imaginära och komplexa tal med eller utan associerade enheter.
  • Högpresterande beräkningsmotor ger snabbhet och sofistikerad minneshantering för att hjälpa dig hitta lösningar snabbare.