Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad Tillägg: Image Processing Extension Pack Exempel

Mathcad Tillägg: Image Processing Extension Pack Exempel

  Image Processing Extension Pack (version 3)

  Exempel på vad du kan göra med Image Processing Extension Pack

  Exempel på tilläggspaket för bildbehandling 1

  Medicinsk avbildning: Det här exemplet visar isoleringen av hjärnan från en MRI-bild av huvudet. Algoritmen som används för att isolera hjärnan är baserad på binarisering och matematisk morfologi.

  Exempel på tilläggspaket för bildbehandling 2

  Maskinseende/visuell inspektion: Här används bildbehandling och funktionsextraktionsfunktioner i detta tilläggspaket för att förbättra visualiseringen av spänningssprickor i majskärnor.

  Bildbearbetning Extension Pack exempel 3

  Bildanalys – kantdetektering: Det här exemplet visar ett toppmodernt kantdetekteringsverktyg för att extrahera funktioner från bilder.

  Image Processing Extension Pack Exempel 4

  Dokumentavbildning: I det här exemplet används funktionerna i tilläggspaketet för en optisk teckenigenkänningsuppgift där tecknen "8" och "M" har isolerats från en brusig bild som innehåller annan text.

  Image Processing Extension Pack Exempel 5

  Jordbruksmaskin vision: Detta exempel illustrerar användningen av Mathcad med Image Processing Extension Pack för att designa metoder för maskinseende baserad sortering av potatis baserat på storlek och färg.

  Image Processing Extension Pack Exempel 6

  Bildförbättring och extrahering av funktioner: Här används Image Processing Extension Pack-funktionerna för att förbättra text på en extremt suddig bild av ett tåg i rörelse.

  Image Processing Extension Pack Exempel 7

  Bildförbättring och funktionsextraktion: I det här exemplet används falsk färg för att förbättra visualiseringen av planeten Jupiter.