Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad Tillägg: Exempel på tilläggspaket för signalbehandling

Mathcad Tillägg: Exempel på tilläggspaket för signalbehandling

  Produkten Översikt

  EXEMPEL

  Exempel på Signal Process Extension Pack

  Inbyggda funktioner förenklar många signalbehandlingsuppgifter. Här är inbyggda funktioner för att filtrera digitala signaler under olika samplingshastigheter och förhållanden helt enkelt analysprocedurer som gör det enkelt att utföra iterativa vad-om-scenarier.

  Exempel 2 på tilläggspaket för signalbehandling

  Med MathcadTack vare stöd för skriptspråk är det enkelt att skapa din egen anpassade applikation. Här bearbetas en ljudsignal och sedan visas utsignalen i en anpassad applikation.

  Exempel 3 på tilläggspaket för signalbehandling

  Det här exemplet illustrerar "utjämning" genom att beräkna den linjära faltningen av 2-dimensionella data med hjälp av en 2D FFT-teknik. Indata, tillsammans med konvolverade data, visas här, både som bilder och som ytplots.

  Exempel 4 på tilläggspaket för signalbehandling

  Det här exemplet illustrerar hur Remez-utbytesalgoritmen för FIR-filterdesign lätt appliceras för att beräkna impulssvaret för filtret och tillhörande stoppbands- och passbandsfel, med hjälp av externa frekvenser