Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad Add-Ons

Mathcad Add-Ons

  Mathcad Tilläggsproduktfamilj

  OBS: Funktionerna som ingår i de fyra tilläggspaketen som beskrivs nedan har nu införlivats i kärnan Mathcad programvara.

  >>Data Analysis Extension Pack
  Detta tilläggspaket förlängs Mathcads funktionalitet med verktyg för icke-parametrisk anpassning och interpolation, datakonditionering och utjämning, principal komponentanalys, regression (linjär, olinjär och rationell polynompassning av minsta kvadrater) och mer.

  >>Signal Processing Extension Pack
  Med över 70 inbyggda signalbehandlingsfunktioner lägger detta paket till omfattande möjligheter för att utföra analog och digital signalbehandling, analys och visualisering.

  >>Image Processing Extension Pack
  Detta paket förlängs Mathcads funktionalitet med de väsentliga verktygen för bildbehandling, analys och visualisering.

  >>Wavelets förlängningspaket
  Wavelets Extension Pack lägger till kraftfulla familjer av wavelet-funktioner Mathcad Professionals inbyggda funktionsbibliotek.