Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad E-bok: Byggnadsteknik löste problem

Mathcad E-bok: Byggnadsteknik löste problem

  Som namnet antyder är detta en serie vanliga problem som man stöter på i grundutbildningen för civilingenjör. Lösningar utarbetas i Mathcad, med lämpliga grafer, optimeringsmetoder och andra användbara tekniker som beskrivs i detalj för studenten.

  Användbar som källa till övningar för instruktören, eller som exempel på arbetsblad för eleven.

  Mer mindre

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  Statik: Reaktioner
  Fackverksanalys
  Parabolisk upphängningskabel
  Stress på ett element
  Shear och Moment Diagrams
  Normal och skjuvspänningsfördelning
  Dynamik: Position, Hastighet, Acceleration
  Dynamik: Arbete och kraft
  Dynamik: Impuls-Momentum
  Jordegenskaper
  Lutningsfel
  Normal och skjuvspänning
  Motorvägsteknik: Super Elevation
  Motorvägsteknik: Sladdavstånd
  Motorvägsteknik: Beläggningsdesign
  Strukturanalys: Influensdiagram
  Armerad betongdesign: balk
  Interaktionsdiagram
  Kvadratfot
  Excentrisk ren anslutning
  Ståldesign: Balkdesign
  Ståldesign: Kolumndesign
  Vätskestatik: Hydrostatiskt tryck
  Vätskestatik: Flytkraft
  Kraft på en lutande yta
  Reynolds tal och friktionsfaktor
  Vätskedynamik: Pumpenergi
  Tre reservoarproblem
  Hydraulik: Normalt djup
  Specifik och kritisk energi
  Hydrauliskt hopp
  Hydraulik: Varierat flöde
  Hydrologi: Well Drawdown
  Hydrologi: Kanallagring
  Hydrologi: Urladdning av öppningar
  Vattenkvalitet: Lösningsmedelsextraktion
  Sedimente
  Blandning
  Klorering
  Jonbytare
  Fakultativ damm
  Oxidationsdike
  Mätning: Vertikal kurva
  Område med oregelbunden gräns
  Jordarbete Volym
  Econcomics: Future Worth
  Ekonomi: Avkastning
  Ammoniaktoxicitet
  Unit Hydrograph Construction
  Newton Raphson Procedur
  Beräkning av bromstemperatur
  Manning ekvation
  Vattenrening: Katjonbyte
  Hitta flodens tvärsnittsområden
  Utsläpp av giftiga föroreningar till atmosfären
  Utsläpp från en bred krönad dam
  Normalt djup på en kanallutning
  Rörflöde: Specifika energikurvor
  Vätskeflöde: Reservoartömning
  Avloppsvattenpump

   

  Se även våra andra titlar i den här serien,