Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathad E-bok: Elektroteknik löste problem

Mathad E-bok: Elektroteknik löste problem

  Som namnet antyder är detta en serie vanliga problem som man stöter på i grundutbildningen för elteknik. Lösningar utarbetas i Mathcad, med lämpliga grafer, optimeringsmetoder och andra användbara tekniker som beskrivs i detalj för studenten.

  Användbar som källa till övningar för instruktören, eller som exempel på arbetsblad för eleven.

  Mer mindre

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING

  Laplace Transformers
  Parallell RLC-krets
  Serie RLC-krets
  Frekvenssvar för förstärkare
  Grafisk analys av diodkretsar
  Zenerdiodkretsanalys
  DC-analys av en tvåstegs BJT-förstärkare
  BJT fyra resistor bias kretsdesign
  Enkel strömförsörjning, icke-förbikopplad emitterresistor
  Kaskadförstärkare: Högfrekvensanalys
  FET Bias Circuit Analysis
  FET Bias Circuit Design 1
  FET Bias Circuit Design 2
  FET Bias Circuit Design 3
  FET Bias Circuit Design 4
  JFET Common Source Amplifier Design
  Svar från en förstärkare med tre poler
  Stabilitet för förstärkare med tre poler
  Bandpassfilterrespons – Analys
  Band Reject Filter Response – Analys
  First Order Filter Design
  Förvandla lågpassfilter till bandpassfilter
  Första beställning lågpassfilterdesign
  Första beställningens högpassfilterdesign
  nth Order Butterworth Filter Design
  Plane Wave Propagation – Lossy Medium
  Reflektion och överföring – normal förekomst
  Kommunikation med en ubåt
  Reflektion och överföring – sned incidens
  Reflektion som en funktion av vinkel
  Koaxialkabels transmissionslinjedesign
  Twin Lead Transmission Line Design
  Mikrostripanalys
  Mikrostripsyntes
  Anslutning av generatorer till laster
  Open-Wire transmissionsledningar som ansluter generatorer
  Single Stub Matching – Open Circuit Stubs
  Single Stub Matching – Kortslutningsstubbar
  Double Stub Matching – Open Circuit Stubs
  Double Stub Matching – Kortslutningsstubbar
  Design av en rektangulär vågledare
  Uppdelning i en rektangulär vågledare
  Ledarförluster i en rektangulär vågledare
  Tvärgående magnetiska vågor
  Tvärgående elektriska vågor
  Ledarförluster i cylindriska vågledare
  Design av en dipolantenn
  Uniform linjär uppsättning punktkällor
  Pyramidal horndesign
  Strålning från en rektangulär öppning

   

  Exempelfil i MathML

  Ladda ner bok (1.3 MB)

  Se även våra andra titlar i den här serien,