Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad i olika discipliner

Mathcad i olika discipliner

  Mathcad är ett utmärkt verktyg för alla kurser som använder matematik. Genom att adoptera Mathcad du får inte bara ett undervisnings- och inlärningsverktyg utan också en kostnadseffektiv plattform för matematikbaserad eLearning, distansutbildning, publicering och teknisk kommunikation. Läs nedan för att lära dig mer om hur Mathcad kan användas i:

  • Teknik
  • Matematik och datavetenskap
  • Fysiska och biologiska vetenskaper
  • Samhällsvetenskap

  Mathcad Förbereder morgondagens ingenjörer

  Mathcad är ett intuitivt verktyg för att lära, lära ut och dela tekniska koncept. Eleverna lär sig Mathcad snabbt, utan att behöva använda ett komplicerat programmeringsspråk. Omfattande onlineresurser visar bäst Mathcad praxis för både studenter och lärare. Tänk på följande fördelar:

  • Mathcad är utbredd på ingenjörsarbetsplatsen.
  • Learning Mathcad förbereder studenter med säljbara färdigheter för industrin.
  • Eleverna lär sig snabba metoder som kan förstås omedelbart i Mathcad.
  • Använda Mathcad hjälper eleverna att utveckla goda vanor för att tänka på och formulera tekniska processer.

  Mathcad för matematik och datavetenskap

  Mathcad presenterar matematik som det är skrivet i läroböcker, i föreläsningar och på papper. Dess WYSIWYG-gränssnitt gör det enkelt att ange matematiska uttryck, text, data och grafer, vilket låter eleverna tänka på problemen istället för att förvirra syntaxen. Mathcad låter eleverna ta itu med problem med flera tekniker - mönsterbyggnad, visualisering, analys och modellering. Detta är viktigt i högskolematematikkurser där studenter förväntas gå bort från rote-tillämpning av algebraiska processer mot en bredare förståelse för hur matematik löser verkliga problem. Mathcad är också idealisk för inledande programmeringskurser där solid algoritmutveckling, möjlig genom modellbyggande och visualisering, är en byggsten för framtida framgång inom datavetenskap.

  Mathcad för fysikaliska och biologiska vetenskaper

  Matematik är en viktig del av alla studier av naturvetenskap, även om många elever kämpar med den matematik som skulle hjälpa dem att göra framsteg i naturvetenskapliga kurser. Genomtänkt utvecklad Mathcad Med kalkylblad kan eleverna utforska naturvetenskapliga begrepp och bygga matematiska modeller utan att behöva lära sig programmering. Genom en uppskattning av dessa modeller får eleverna en bättre förståelse för hur modeller tillämpas på faktiska vetenskapliga undersökningar. Ytterligare, Mathcads levande dokumentgränssnitt hjälper eleverna att utveckla effektiva labbrapporter som fokuserar på koncept och inte på handritningstekniker. Detta främjar bättre kommunikation mellan instruktörer och studenter och förbereder sig för att bli framtida vetenskapliga kommunikatörer.

  Mathcad för ekonomi och näringsliv

  I ekonomi och andra företagskurser ligger tonvikten på att lära sig olika modeller för att analysera och skildra trender. Vissa av dessa modeller kan utgöra ett betydande matematiskt hinder för studenter, men välkonstruerade Mathcad kalkylblad kan hjälpa eleverna att utforska de kvalitativa aspekterna av dessa modeller utan att behöva förstå deras komplexa matematiska grunder. Mathcad tillåter dessa studenter att visualisera och använda sådana modeller för att förstå dem, samtidigt som de ger möjlighet att fullt ut uttrycka matematiska modeller för doktorander, forskare och fakulteter. Det levande dokumentgränssnittet gör det möjligt för både instruktörer och elever att fånga beräkningar, grafer och förklaringar i ett transparent medium som uttrycker matematik i riktig notation.