Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Mathcad: Jämförelsetabell för versioner

Mathcad: Jämförelsetabell för versioner

  FÖRMÅGA Mathcad 13.0 Mathcad 14.0 Mathcad 15.0 Mathcad Prime 2.0
  ANVÄNDARGRÄNSSNITT        
  Ribbon-användargränssnitt baserat på Microsoft® Fluent UI      
  WYSIWYG-dokumentredigering, inklusive sidhuvuden och sidfötter      
  Justeringsrutnät (fina och standardstorlekar) för enkel justering av ekvationer och regioner      
  Anpassningsbart verktygsfält för snabbåtkomst      
  Rullgardinsmeny användargränssnitt med anpassningsbara verktygsfält  
  DOKUMENTFUNKTIONER        
  Öppna XML-baserat filformat      
  Batch-kalkylbladsomvandlare för MCD- och XMCD-filer      
  Spara till XPS      
  Bokstavliga sänkningar i mitten av variabelnamnet      
  Kommandot för separata överlappande regioner: val av vertikalt eller horisontellt      
  Tabb till nästa eller föregående matematikregion      
  Lägg till och ta bort rader och kolumner i matriser från menyfliksområdet      
  Specifikationstabeller med flera variabeldefinitioner      
  Formatering av sidhuvud och sidfot
  Hopfällbara och flyttbara ytor för sektionering av innehåll
  Regionnudging och inriktningsguider
  Fullständigt Unicode-stöd  
  Komprimerade bilder och filer
  Beräknade resultat sparade i XML
  Skriv ut till PDF  
  NUMERIK OCH SYMBOLISK MATE        
  Ny ekvationsredigerare baserad på operationsordning och prioritet      
  Direkt Lagranges notation för derivator      
  Märkningar för att särskilja variabler, konstanter, funktioner och enheter      
  Integration av numerik och symbolik
  Nya och förbättrade symboliska funktioner, inklusive vektorisering, löser fullständiga, bitvis integrerade lösningar, nya och förbättrade nyckelord och modifierare
  Explicit ersättning av värden före symbolisk beräkning
  In-line definition och utvärdering  
  Live symbolisk (algebraisk) utvärdering, inklusive expansion, faktorisering och transformationer med nyckelord och modifierare
  Felspårning
  ENHETER        
  Dynamisk enhetskontroll      
  Blandade enheter i matriser, tabeller och plotter      
  Visuell distinktion mellan enheter, konstanter, funktioner och variabler      
  Fullständigt enhetsstöd för alla tillämpliga funktioner      
  Temperatur- och icke-multiplikativa skalningsenheter (dB, FIF, DMS, etc.)
  Automatisk enhetsspårning och konvertering
  OPERATÖRER OCH FUNKTIONER        
  Nya filåtkomstfunktioner      
  Förbättrad prestanda för diskreta Fourier-funktioner      
  Förbättrat enhetsstöd      
  Intel Math Kernel Library (MKL) för numerik, uppgraderat för förbättrad numerisk prestanda      
  Multithreading för optimerad prestanda      
  Nydesignad Excel®-komponent      
  Stöd för 64-bitars arkitektur      
  Helt integrerade funktioner för signal-, bildbehandlings- och dataanalysextensionspaket      
  Radoperator för matriser      
  Linjära och cirkulära faltningsoperatorer      
  Polaroperatör      
  Två derivatoperatorer kombinerade till en operator med flera platshållare      
  Kvadratrot och n:te rotoperator kombinerade till en operator      
  Två produktoperatörer kombinerade till en operatör med flera platshållare      
  Två summeringsoperatorer kombinerade till en operator med flera platshållare      
  Skalär operatör      
  Förbättrad prestanda för beräkningssignal- och bildfunktioner      
  Avancerade linjära algebrafunktioner baserade på BLAS/LAPACK-bibliotek
  Nya filåtkomstfunktioner      
  30 nya design av experiment (DoE) funktioner    
  Programmeringsoperatorer (loopar, uppdrag)
  Sökbar funktion dropdown med funktioner ordnade efter kategorier och alfabetiskt
  Nya lösare för ODE  
  Operator/Operand-markering under matematikredigering      
  Jacob funktion    
  Obestämd integration och gränser
  POTTA OCH GRAFIERA        
  Mer än två markörer per plottningsaxel      
  Konturplottar
  3D-spridnings-, kurv- och ytplots med enhetsstöd      
  3D-plott: Snurra, panorera, zooma och återställ
  Formatering av axelnummer  
  Fullfärgspalett för spår, symboler och markörer
  PROGRAMMERING OCH LÖSARE        
  Nya KNITRO flertrådade optimeringslösare för olinjär optimering      
  Lös blockingångar och utgångar märkta för enklare användning      
  Rörlig lösningsblockkonstruktion med lokala variabler      
  Programmeringsoperatorer kan skrivas in direkt      
  Nya if-then-else programmeringsoperatörer      
  Nya och förbättrade ODE-algoritmer (Adams, BDF)  
  Statespace funktion  
  Snabb ODE-lösare för styv systems och differentiell algebraisk systems (Radau)  
  Systems av ODEs i lösningsblock
  ANPASSNING, INTEGRATION OCH INTEROPERABILITET        
  Inkluderade (refererade) arbetsblad kan cachelagras för portabilitet      
  Arbetsblad som ingår i flera nivåer (refererade).
  Stöd för PTC Windchill® 9.1    
  Knovel® Math: Mathcad-aktiverade kalkylblad och elektroniska böcker*  
  PTC Creo® Parametrisk integration (tidigare Pro/ENGINEER®)
  Fil I/O-komponent för flera filformat, importera data som strängar och välja specificerade kolumner eller rader
  Microsoft Excel-komponent
  Binär fil läsa och skriva
  Förbättrat Excel-datautbyte och integration
  READEXCEL och WRITEEXCEL som stöder filformaten Excel 2003, 2007 och 2010    
  RESURSER, HJÄLP OCH STÖD        
  Mathcad blogg
  Engineering Resources webbplats: Mathcad exempel och arbetsblad efter bransch    
  Hjälp och dokumentation översatt till tio språk*    
  FLEXlm licenshantering
  Referenstabeller, nyckelformler och konstanter
  PlanetPTC® Community – Mathcad Webbaserat forum
  Teknisk support*  
  Onlinetutorials och disciplinspecifika exempel
  Enkel att använda onlinehjälp
  Anpassningsbara exempel som visar standardanalyser och uppgifter
  Programmeringshandledning
  Mathcad utbildningar på plats  
  Webbaserade utbildningar  
  Hembrukslicens
  STÖDDE SYSTEMS OCH KRAV        
  Microsoft Windows® 7 stöd    
  Microsoft Windows XP-stöd
  Microsoft Windows Vista® stöd  
  Microsoft Office® 2007 och 2010 stöd    
  Microsoft Office 2003 kompatibilitet
  Stöds på tio språk: engelska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, ryska, förenklad kinesiska, spanska, traditionell kinesiska    
  Licensiering med underhåll