Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Publicerar med Mathcad

Publicerar med Mathcad

  Publicerar med Mathcad? Mathcad kan användas för att skapa interaktiva tillägg för att åtfölja matematik, teknik, naturvetenskap och andra tekniska läroböcker och för att erbjuda dynamiskt matematikmaterial online. Läs nedan för att lära dig mer om att inkludera Mathcad arbetsblad med läroböcker och på webbplatser.

  • Bästa publiceringspraxis
   Undersök olika "bästa metoder" för att skapa Mathcad tillägg till läroböcker för högre utbildning. Författar- och redaktörsöverväganden utforskas.
  • Publicera framgångsberättelser
   Läs om att publicera framgångsberättelser som visar några scenarier för inkludering Mathcad material med tryckta böcker och på webbplatser.