Hoppa till innehåll
Start » Nyheter » Fortran Compiler Jämförelser

Fortran Compiler Jämförelser

  Vilken är den bästa Fortran-kompilatorn? Vi får ofta den frågan, men det finns inget entydigt svar. Alla kompilatorer har starka och svaga sidor, och ditt val bör bero på att hitta den bästa matchningen mellan dina krav och en kompilators styrkor. För att hjälpa våra kunder att fatta ett välgrundat beslut har vi sammanställt en serie diagram som jämför de viktigaste utmanarna. Diagrammen täcker de frågor som vi oftast får, men undvik subjektiva frågor, såsom stabilitet, kvalitet på support och dokumentation etc. Kontakta oss gärna om du behöver ytterligare råd för att komma fram till ditt beslut.

  Versionsnumren för kompilatorerna som används i dessa jämförelser listas i benchmark-tabellerna.

  Windows kompilatorer

  Linux-kompilatorer

  Vi vill tacka för hjälpen från många personer som har granskat dessa tabeller i olika skeden av deras konstruktion och gjort otaliga användbara kommentarer, förslag och korrigeringar. Eventuella återstående misstag är naturligtvis helt och hållet vårt ansvar; Om du ser några, vänligen meddela oss, så ska vi göra vårt bästa för att rätta till dem.

  Kontakta för ytterligare information.